S’amplien els ajuts per mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat a centres especials d’ocupació

goib

La Conselleria de Model Econòmic ja va avançar al final del 2021 la convocatòria d’enguany amb 4,3 milions, per agilitzar la tramitació d’aquests ajuts


Aquesta és la segona ampliació de crèdit per a la convocatòria de 2022, que amb aquest nou import ascendeix a més de 8 milions d’euros


El Consell de Govern ha aprovat l’ampliació de crèdit per a la convocatòria d’ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació, mitjançant el finançament parcial dels costs salarials, de l’adaptació de llocs de treball i de la supressió de barreres arquitectòniques. En concret, l’ampliació és de 568.615 €, que se sumen als 3,2 milions d’una primera ampliació efectuada el mes de juliol d’enguany, i als 4,3 milions inicials ja publicats. En total, doncs, la convocatòria supera els 8 milions d’euros per a 2022.

La convocatòria va adreçada als centres especials d’ocupació, en els quals també s’inclouen els centres sense ànim de lucre d’imprescindibilitat social, atesa la seva condició d’entitats sense ànim de lucre i les condicions necessàries per a aquesta qualificació, que les configura com a elements bàsics per a la integració laboral de les persones amb discapacitat.

Cal recordar que la Direcció General de Treball i Salut Laboral ja va avançar al final de 2021 la publicació de la convocatòria d’ajuts, amb una tramitació anticipada de despesa corresponent a l’exercici de 2022, amb l’objectiu d’iniciar abans la tramitació de les sol·licituds d’expedients, amb un import inicial de 4,3 milions d’euros. Ja en aquell moment es va anunciar que la convocatòria seria ampliada en el decurs de 2022, amb la incorporació dels fons de conferència sectorial.

Amb tot, la convocatòria es destina a concedir ajuts per mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació, amb:

* El finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat i discapacitat severa que presten serveis en centres especials d’ocupació d’imprescindibilitat social.

* Un segon programa de finançament parcial de costs salarials de les persones amb discapacitat i discapacitat severa que presten serveis a la resta de centres especials d’ocupació (no d’imprescindibilitat social).

* Un tercer programa d’ajuts destinats a l’adaptació de llocs de treball i a l’eliminació de barreres arquitectòniques.

 

 

 

 

 

happy-woman-walking-on-beach-PL6FA7H.jpg

SanFair Newsletter

The latest on what’s moving world – delivered straight to your inbox