L’Agència Menorca Talaiòtica, en ple funcionament

menorca

L’Agència Menorca Talaiòtica ja està en ple funcionament des d’avui, 21 de setembre, amb la constitució del Consell Rector, màxim òrgan de decisió d’aquest ens responsable de la gestió, conservació i difusió dels béns que conformen la candidatura de Menorca Talaiòtica.


La reunió constitutiva ha tingut lloc aquest matí a la sala de plens del Consell Insular de Menorca, i ha estat presidida pel vicepresident i conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria.

Així doncs, amb la creació el mes de juliol del Consell Social i el Consell Rector, l’organigrama de l’agència queda complet, a falta del nomenament del seu director/a. En les properes setmanes es publicaran les bases del concurs públic pel qual serà escollit aquest nou càrrec de l’Agència Menorca Talaiòtica.

El conseller de Cultura ha manifestat que, a pesar de la falta de notícies clares de la UNESCO sobre les dates del Comitè de Patrimoni Mundial, el Consell Insular de Menorca ja treballa en el sistema de gestió proposat a ple rendiment. «A la pràctica, des del punt de vista de la gestió, ja treballam com si fóssim patrimoni mundial. Només hi falta la declaració formal», ha afirmat Maria.

A la reunió constitutiva hi han participat tots els membres titulars del Consell Rector. El llistat complet, inclosos els suplents, és el següent:

– President de l’Agència Menorca Talaiòtica: Miquel Àngel Maria Ballester, conseller de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca.
– Vicepresidenta: Raquel Marquès Díez, directora insular de Cultura i Patrimoni.
– Héctor Pons Riudavets, titular, alcalde de Maó, en representació de la Comissió de Presidents de les Corporacions Locals de Menorca.
– Conxa Juanola Pons, suplent, tinenta d’alcaldia de Cultura i Medi Ambient de l’Ajuntament de Maó, en representació de la Comissió de Presidents de les Corporacions Locals de Menorca.
– Catalina Solivellas Rotger, titular, directora general de Cultura, en representació de la Conselleria del Govern de les Illes Balears.
– Catalina Ferrando Ballester, suplent, cap del departament de Cultura, en representació de la Conselleria del Govern de les Illes Balears.
– Carmen Cabrera, titular, cap de l’àrea de Convencions de patrimoni mundial de la UNESCO, en representació del Ministeri de Cultura del Govern d’Espanya.
– Laura de Miguel Riera, suplent, cap del servei de patrimoni mundial en representació del Ministeri de Cultura del Govern d’Espanya.
– Verònica Llufriu, titular, directora insular en matèria d’ordenació del territori del CIM.
– Mateu Martínez Martínez, suplent, tècnic en matèria d’ordenació del territori del CIM.
– Francisca Teixidor Lozano, titular, directora insular en matèria d’ordenació turística del CIM.
– Fernando Pons Juanico, suplent, tècnic en matèria d’ordenació turística del CIM.
– Irene Estaun Clarisó, titular, directora de l’Agència Menorca Reserva de la Biosfera.
– Félix de Pablo Pons, suplent, tècnic de l’Agència Menorca Reserva de la Biosfera.
– José Simón Gornés Hachero, titular, cap del servei de patrimoni històric del CIM.
– Joaquin Pons Machado, suplent, arqueòleg del servei de patrimoni històric del CIM.
– Elena Costa Coll, titular, directora de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
– Francina Cardona Moll, suplent, tècnica de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
– Marta Jordi Vidal, titular, coordinadora científica de l’Institut Menorquí d’Estudis.
– Antoni Ferrer Rotger, suplent, cap de secció d’Història i Arqueologia de l’IME.
– Joana Gual Cerdó, titular, en representació del Consell Científic de l’Agència Menorca Talaiòtica.
– Cipriano Marín Cabrera, titular, coordinador de la candidatura Menorca Talaiòtica, en representació del Consell Científic de l’Agència Menorca Talaiòtica.
– Bernat Pons Pons, titular, propietari de Talatí de Dalt, en representació del Consell Social de l’Agència Menorca Talaiòtica.
– Montserrat Anglada Fontestad, titular, arqueòloga, en representació del Consell Social de l’Agència Menorca Talaiòtica.

Consell Científic i Social
El 4 de juliol ja es va crear el Consell Científic, en una reunió celebrada a l’Institut Menorquí d’Estudis (IME). Aquest consell, conformat per institucions i persones de reconegut prestigi, s’encarrega de programar i supervisar les activitats de l’agència en matèria d’estudi, recerca, formació i divulgació científica. A més, participa en l’elaboració d’informes per a la UNESCO i ofereix assessorament en qüestions de la seva competència.

El 7 de juliol es va constituir una altra de les peces importants en l’organigrama de l’Agència Menorca Talaiòtica: el Consell Social. La reunió es celebrà a porta tancada a la sala de plens del CIM, comptant amb la participació de representants dels diferents partits polítics, entitats empresarials i culturals de l’illa. Aquest consell ha de facilitar la integració i participació de totes les administracions públiques de l’illa i de les entitats públiques, privades i d’iniciativa social més representatives en l’àmbit de gestió del patrimoni històric i cultural. La seva funció és vehicular la participació social i ciutadana.

L’Agència MT
L’Agència MT és la responsable de la gestió, conservació i difusió dels béns que conformen la candidatura de Menorca Talaiòtica, per tal d’assegurar-ne la transferència a les generacions presents i futures de menorquins. El CIM ha creat l’Agència Menorca Talaiòtica seguint les recomanacions de l’informe 2017 d’ICOMOS (Consell Internacional dels Monuments i Llocs Històrics).

Aquesta nova entitat coordina la implementació eficaç del Pla de gestió de Menorca Talaiòtica, a més d’elaborar i elevar propostes als diferents òrgans del CIM de promoure la gestió, conservació i difusió dels valors dels monuments arqueològics i els paisatges associats, i de fomentar la participació i la cooperació social al voltant de la conservació del nostre patrimoni prehistòric. Impulsar el desenvolupament sostenible del patrimoni arqueològic i paisatgístic i promoure la investigació científica són altres dels objectius de l’agència, al mateix temps que afavorir la inversió pública i privada.

happy-woman-walking-on-beach-PL6FA7H.jpg

SanFair Newsletter

The latest on what’s moving world – delivered straight to your inbox