El sector sanitari, la logística, educació en línia, enginyeries i la ciberseguretat, entre els sectors amb més sortides professionals en els propers anys

adult-4402808_1920-Imagen-de-Chokniti-Khongchum-en-Pixabay

Estem començant novament el curs acadèmic, i amb això retornen novament els dubtes a què s’enfronten molts joves cada dia. A més de ser una de les decisions que més pot influenciar allò que es ve més endavant. Parlem efectivament del dilema sobre el qual estudiar avui dia.


És cert que arran de les múltiples situacions que hem viscut aquest any, com ara la guerra d’Ucraïna, la pujada de preus generalitzada o la inestabilitat política, han generat un entorn complicat en la situació laboral del nostre país. Però també és cert que determinades professions han vist com augmentava el seu creixement, erigint-se com a bones oportunitats laborals per obtenir una carrera professional amb èxit.

El portal d’ocupació Jobatus.es ha realitzat una investigació el passat mes d’agost del 2022 en què s’han analitzat diferents ofertes i les cerques de perfils fetes pels tècnics de selecció de més de 55.230 empreses. Gràcies a aquesta anàlisi, la plataforma realitza un pronòstic dels perfils més demandats de cara al proper any.

Docents especialitzats en TIC
Personal sanitari (Sobretot Infermeria)
Especialistes en cures personals, fonamentalment a la tercera edat i l’etapa infantil (A causa de l’alta esperança de vida del país)
Enginyers de dades, ciberseguretat i desenvolupadors Big Data
Especialistes en robòtica
Especialistes en màrqueting, xarxes socials i desenvolupament de negoci

Filtrant per sectors, l’estudi ha revelat que aquells en què més ha crescut la demanda d’ocupació com a conseqüència dels esdeveniments ja esmentats són el sector salut (12%), l’educació en línia (8,1%), la logística (5 ,9%), i la seguretat (4,4%).

Com es pot observar, ens trobem davant d’un auge notable de la digitalització amb grans conseqüències en l’àmbit laboral.

happy-woman-walking-on-beach-PL6FA7H.jpg

SanFair Newsletter

The latest on what’s moving world – delivered straight to your inbox