Finalitza la campanya de sensibilització per promoure la responsabilitat social entre les empreses de Mallorca

treball solidari

Cada vegada són més les empreses de Mallorca que, més enllà de la generació de riquesa, inclouen en el seu propòsit generar un impacte positiu a la societat i al planeta.


Durant els darrers 6 mesos l’ONG Treball Solidari ha dut a terme la campanya de comunicació "Participa", finançada pel Consell de Mallorca i adreçada a més de 90 empreses de diferents sectors (Turisme, Agricultura, Neteja), amb l’objectiu de fomentar , divulgar i promoure la responsabilitat social.

El resultat de la campanya ha estat molt positiu i s‟han generat nous convenis de col·laboració a través dels quals les empreses se sumen a les diferents línies d‟actuació de l‟ONG.

Especialment contribuint a la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat a través de la comunicació de vacants (generant una borsa de treball) i de la creació d’una xarxa de mentors voluntaris (professionals en actiu) que actualment donen suport a persones en risc d’exclusió socioeconòmica adherides als diferents programes d’emprenedoria, autoocupació i microcrèdits de Treball Solidari.

Els resultats:

Més de 20 vacants comunicades
7 convenis de col·laboració
6 nous mentors voluntaris adherits a la xarxa de més de 20 professionals

A més, s’espera que les empreses també puguin contribuir en un futur proper a altres programes de l’ONG:
Facilitant l’accés a microcrèdits per fomentar l’autoocupació i l’emprenedoria en col·lectius en risc d’exclusió social i/o financera

Impulsant projectes de cooperació internacional

Creant espais d’educació per al desenvolupament

El valor de les empreses ja no es mesura únicament pels beneficis econòmics que generen sinó que cada cop més la societat en general les valora per la seva contribució i la seva gestió responsable i sostenible.

Treball Solidari vol destacar la bona predisposició de les empreses mallorquines a la col·laboració i posa de rellevància la importància que se sumin a la responsabilitat social, facilitant eines i vies de col·laboració directa per generar un impacte real quantificable.

Treball Solidari és una entitat sense ànim de lucre que des de fa més de 20 anys desenvolupa programes de Cooperació Internacional, d’Educació per al Desenvolupament i d’Orientació i Inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió socioeconòmica.

 

 

 

 

 

 

happy-woman-walking-on-beach-PL6FA7H.jpg

SanFair Newsletter

The latest on what’s moving world – delivered straight to your inbox