Destacado

9.797 personas de las Islas disponen del bono social energético

COMPARTE:
ico-facebook ico-twitter ico-google plus ico-linkedin ico-linkedin
ico-facebook ico-imprimir
ibeconomía - viernes, 2 de noviembre 2018 | 8:14 Hrs.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, va presidir la reunió de la Mesa de Pobresa Energètica –de la que formen part institucions, associacions de consumidors, entitats socials (Cáritas, Creu Roja, EAPN-Xarxa per a la Inclusió Social) així com distribuïdores i comercialitzadores elèctriques- per tal d’avaluar els positius efectes del Real Decret 15/2018 de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors aprovat pel Govern de l’Estat i la situació de la pobresa energètica a les Illes.

Segons ha informat el conseller, acompanyat del director general d’Energia i Canvi Climàtic, Joan Groizard, i de les representants de Caritas i Creu Roja, durant la reunió s’ha fet balanç de les ajudes atorgades amb fons autonòmics i gestionades per Cáritas i Creu Roja, així com del número de beneficiaris del bo social estatal. També s’han avaluat altres mesures de protecció als consumidor que inclou el Reial decret 15/2018 aprovat pel Govern central.

A les Illes Balears, des de 2017 fins ara un total de 600 persones han rebut ajudes del total de 262.000 euros que el Govern de les Illes Balears ha atorgat a Creu Roja i Cáritas per cobrir les demandes fins a 2019, essent la xifra total reservada per aquestes ajudes de 400.000 euros.

Segons han explicat Caritas i Creu Roja, els receptors d’aquestes ajudes són majoritàriament dones amb menors o persones grans al seu càrrec i que estan en situació de desocupació o sense ingressos, tot i que també hi ha hagut casos de persones ocupades.

Aquesta ajuda és compatible amb els beneficis del bo social estatal, que ara amplia els seus avantatges. En total, en aquests moments hi ha comptabilitzat a les Illes Balears un total de 9.797 persones amb el nou bo social energètic. Per illes, n’hi ha 8.143 a Mallorca; 938 a Menorca; 701 a Eivissa i 15 a Formentera.

Durant la reunió, s’ha acordat fer un esforç per informar, especialment a través les entitats socials que els atenen, els ciutadans de la possibilitat d’adherir-se al nou bo social perquè el termini conclou el 31 de desembre.

El conseller ha destacat que el bo social estatal és compatible amb les ajudes autonòmiques que gestionen Cáritas i Creu Roja per al pagament de les factures elèctriques.

Les noves condicions han millorat l’abast del bo social.  En el nou bo, s’ha introduït el criteri de renda per accedir-hi. Així, hi tenen dret llars amb renda igual o inferior a IPREM (6.454 euros anuals en 12 pagues o 7.519 en 14) x1,5 si no hi ha menors; amb ingressos iguals o inferiors a IPREMx2 si hi ha un menor o amb IPREM x2,5 si hi ha dos menors.

Es considera també vulnerables (i per tant amb accés a descompte) les persones amb discapacitat o víctimes de violència de gènere o terrorisme, persones amb dependència de grau II i III i les famílies monoparental, a més de les famílies nombroses.

Aquests grups tenen dret a un descompte del 25% amb la classificació de vulnerables. Si els ingressos són un 50% inferiors als anteriors la classificació és de vulnerable sever i es té dret al 40% del descompte, com també les famílies nombroses amb renda inferior a IPREMx2 i pensionistes per davall de l’IPREM.

Una de les condicions millorades és que s’incrementen els límits de consum (fins a un 15% més) per rebre el bo.

El decret estatal inclou altres mesures que ajudaran a disminuir la factura energètica, com ara la suspensió de l’ impost especial sobre l’electricitat durant 6 mesos (reducció d’un 7% de la factura), la possibilitat de prorratejar l’energia no consumida un mes en els propers o també poder contractar la potència en la mesura que es necessiti i no en trams prèviament establerts com fins ara.

Igualment, s’ha informat durant la reunió de la constitució d’un bo social tèrmic (estatal) per cobrir altres subministraments distints a l’elèctric per un import mínim de 25 euros (que pot ser major) que rebran els ciutadans.

Finalment, durant la reunió s’han recollit suggeriment i propostes de totes les entitats i institucions per tal de concretar les propostes de Balears en el marc de la futura Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica.


COMPARTE:
ico-facebook ico-twitter ico-google plus ico-linkedin ico-linkedin
ico-facebook ico-imprimir