45 anys, sense local físic i amb mirada innovadora, el perfil de la dona emprenedora

congres1

• La Cambra de Comerç de Mallorca presenta l’estudi Tres anys de Dona Impuls que analitza el perfil de les gairebé 1.000 dones que han passat pel programa d’assessorament empresarial.

• L’estudi s’ha presentat al Congrés d’Emprenedores que se celebra avui i demà al Palau de Congressos de Palma.

• Dona Impuls és un projecte finançat per l’Institut Balear de la Dona i executat per les tres cambres de comerç de les Balears.


La Cambra de Comerç de Mallorca presenta l’estudi ‘Tres anys de Dona Impuls’ al Congrés d’Emprenedores que se celebra avui i demà al Palau de Congressos, organitzat per l’Institut Balear de la Dona , amb el suport d’Isba i la Cambra de Comerç de Mallorca.

L’estudi s’ha realitzat analitzant el perfil de les 990 emprenedores que han estat assessorades des del 2020, any en què es va posar en marxa aquest programa d’assessorament empresarial amb l’objectiu d’ajudar les dones que, arran del cóvid, van quedar sense feina .

Catalina Barceló, la responsable del programa Dona Impuls, ha explicat, a la presentació de l’estudi, que el perfil de l’emprenedora, segons les dades analitzades, és: espanyola, de 45 anys, resident a Palma, amb experiència laboral al camp a el que vol emprendre. La gran majoria, a més, tenen en comú que emprenen sense necessitat de disposar d’un local físic i usen, totes, les eines digitals per donar difusió al seu projecte.

L?estudi posa de manifest un canvi de paradigma al’hora d’emprendre. Les dones, encara que engeguen projectes en sectors tradicionals com puguin ser el comerç, l’hostaleria o el turisme, totes ho fan des d’una mirada diferent i innovadora, posant focus en un públic molt segmentat i valor a l’economia local i sostenible.

En aquests tres darrers anys analitzats, es reflecteix un canvi en la motivació de l’emprenedoria. L’any 2020 les dones tenien la necessitat d’emprendre, però a mesura que es va superant la crisi, els projectes que es presenten a Dona Impuls són més reposats i reflexionats i, en molts casos, suposen una reinvenció laboral i un canvi de ritme vital.

El programa Dona Impuls ofereix assessorament individualitzat durant el temps necessari a cada cas per validar la idea de negoci presentada per la dona. Els consultors de la Cambra de Comerç l’analitzen i ajuden a redactar professionalment tant el pla de negoci com el pla financer. A més, s’informa i assessora perquè puguin sol·licitar finançament bancari i presentar-se a subvencions públiques.

 

 

 

 

 

happy-woman-walking-on-beach-PL6FA7H.jpg

SanFair Newsletter

The latest on what’s moving world – delivered straight to your inbox